Branch/ATM Locator   |

Announcement    |

FAQs   |

+25111150861    |

ቡና ባንክ እና አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን የጋራ ስምምነት ተፈራረሙ። 

ቡና ባንክ ከአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ጋር የቁጠባና ብድር ክፍያዎችን በቡና ባንክ በኩል ለመፈፀም የሚያስችል የሁለትዮሽ ስምምነት ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተፈራርመዋል፡፡

በፊርማ ስነ- ስርዓቱ አቶ ለውጤ ጥሩሰው የቡና ባንክ ቺፍ ባንኪንግ ሰርቪስ ኦፊሰር እና አቶ ዘሪሁን ሸለመ የአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ዋና ስራ አስፈፃሚ ተቋማቸውን ወክለው ተፈራርመዋል፡፡

ስምምነቱ የአዋጭ የገንዘብና ብድር ህብረት ስራ ማህበር አባላት ማንኛውም የቁጠባና የብድር ክፍያዎቻቸውን በቡና ባንክ  ቅርንጫፎች አማካኝነት መክፈል የሚያስችላቸው ሲሆን የሁለቱን ተቋማት ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክርና ለደንበኞቻቸው ቀልጣፋ አገልግሎትን የሚሰጥ ነው።

Популярное решение на рынке беттинга называют казино Вавада (зеркало казино Вавада), принимающий игроков из большинства стран мира без необходимости включать VPN для получения доступа.