New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

አገልግሎት ያቋረጡ ቅርንጫፎቻችን ስራ ጀምረዋል

HomeNewsአገልግሎት ያቋረጡ ቅርንጫፎቻችን ስራ ጀምረዋል
03
Jan
አገልግሎት ያቋረጡ ቅርንጫፎቻችን ስራ ጀምረዋል
  • Author
    Genet Fekade
  • Comments
    0 Comments
  • Category

በሰሜኑ የሃገራችን ክፍል የጸጥታው ሁኔታ መሻሻሉን ተከትሎ በደቡብ ወሎ፣ ምዕራብ ወረዳ እንዲሁም ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች የሚገኙ የቡና ባንክ ቅርንጫፎች ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ መደበኛ የባንክ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው ይታወሳል።
አሁን ደግሞ በሰሜን ወሎ ሰቆጣን ጨምሮ የሚገኙ የቡና ባንክ ቅርንጫፎች ከታህሳስ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ሙሉ የባንክ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ማሳወቅ እንወዳለን።
ህብረተሰቡም እንደወትሮው የባንክ አገልግሎቱን ከቡና ባንክ ቅርንጫፎች ማግኘት የሚችል መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው።
ቡና ባንክ
የባለራዕዮች ባንክ

Tags:

    Bunna Bank