Branch/ATM Locator   |

Announcement    |

FAQs   |

+25111150861    |

ቡና ባንክ የጉዞ አጋርዎ ሆኗል:: እንኳን ደስ ያለን !

የፐብሊክ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በከፍተኛ ወጪ ከውጪ ባስመጣቸውና ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን በጠበቁ አውቶቡሶች የሚሰጠውን  የዚህን ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት ትኬት ለመቁረጥ ሌሊት መነሳት፣ ወረፋ መጠበቅ እና መጉላላት አይታሰብም።

ለራስዋም ሆነ ለወዳጅ ዘመድ ቲኬቱን መቁረጥ   ሲፈልጉ ፈጣንና አስተማማኝ የሆነውን  መንገድ ይምረጡ። በአካባቢዎ ባለ የትኛውም የቡና ባንክ ቅርንጫፍ ሄደው ወይም ሰው ልከው የጉዞ ትኬትዎን ቆርጠው በእጅዎ ማስገባት ይችላሉ።

መነሻቸው አዲስ አበባ የሆነው እነዚህ ዘመናዊ  የፐብሊክ ትራንስፖርት ሰርቪስ አውቶቡሶች ቀዳሚ መዳረሻ ከተሞቻቸውን   ጎንደር፣ ባሕርዳር፣ ደሴ፣ ደብረማርቆስ፣ ፣ ኮምቦልቻ፣ጅግጅጋ፣  ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ነቀምቴ፣ ሚዛን ተፈሪ፣ ጅማ፣ ወላይታ ሶዶና  ባሌ ሮቤ ከተሞች በማድረግ  አገልግሎታቸውን መስጠት ጀምረዋል።

ቡና ባንክ ከፐብሊክ ትራንስፖርት ሰርቪስ ድርጅት ጋር የተፈራረመው ስምምነት የጉዞ ክፍያዎችን በቡና ባንክ ቅርንጫፎች በኩል በመፈጸም ለተገልጋዮች  ፈጣንና አስተማማኝ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ነው ።

አውቶቡሶቹ አደጋን በከፍተኛ መጠን መቀነስ በሚያስችል የሳተላይት ቴክኖሎጂ የሚመሩ  ሲሆኑ ወደ የትኛውም አቅጣጫ መንቀሳቀስ የሚችል ምቹ ወንበር ያላቸው፣ ጉዞን አዝናኝና አስደሳች ለማድረግ የሚያስችሉ የፊልምና ሙዚቃ ቪዲዮ መመልከቻ ስክሪኖች የተገጠሙላቸው ፣ የራሳቸው መፀደጃ ቤትና የሁሉንም መንገደኛ ጓዝ መያዝ  የሚያስችል ሰፊ ካርጐ ያላቸው ደረጃቸውን የጠበቁ መጓጓዣ አማራጮች ናቸዉ።

ቡና ባንክ የዚህ ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት  ተጠቃሚ ሲሆኑ የቲኬት ክፍያዎን እጅግ ቀልጣፋ እና ቀላል በማድረግ  የጉዞ አጋርዎ በመሆኑ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማዋል።

ቡና ባንክ

የባለራዕዮች ባንክ !

Популярное решение на рынке беттинга называют казино Вавада (зеркало казино Вавада), принимающий игроков из большинства стран мира без необходимости включать VPN для получения доступа.