Branch/ATM Locator   |

Announcement    |

FAQs   |

+25111150861    |

Latest News

ቡና ባንክ የጉዞ አጋርዎ ሆኗል:: እንኳን ደስ ያለን !

የሀገራችን እጅግ ዘመናዊ አገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጀምሯል! የፐብሊክ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በከፍተኛ ወጪ ከውጪ ባስመጣቸውና ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን በጠበቁ አውቶቡሶች የሚሰጠውን  የዚህን ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት ትኬት ለመቁረጥ ሌሊት መነሳት፣ ወረፋ መጠበቅ እና መጉላላት አይታሰብም።...

Read More